CYNET

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cynet360 nie wymaga klasycznej instalacji na urządzeniach końcowych, dlatego czas uruchomienia ochrony nawet kilkudziesięciu tysięcy punktów trwa nie więcej niż dwie godziny. Po uruchomieniu platforma od razu zaczyna analizować i korelować zdarzenia z obszarów takich jak ruch w sieci, aktywność plików, użytkowników oraz urządzeń, nadając jednocześnie określony poziom ryzyka w przypadku nietypowych zachowań, zmniejszając tym samym ilość fałszywych alarmów i prezentując precyzyjny obraz przebiegu ataków na osi czasu. Dzięki funkcjom uczenia maszynowego i automatycznego usuwania zagrożeń platforma Cynet360 sprawnie realizuje zadania, które zmniejszają obciążenie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT.

Cynet360 to platforma do wykrywania i reagowania na zaawansowane zagrożenia cybernetyczne,oferująca kompleksowy zestaw mechanizmów zabezpieczeń cybernetycznych dla całej organizacji, które wymagają najwyższego poziomu ochrony nawet wielu tysięcy urządzeń i użytkowników.

  • Wykrywanie reagowanie na zagrożenia – platforma Cynet360 jest prosta w zakresie instalacji i bardzo szybko rozpoczyna wykrywanie zagrożeń nawet na tysiącach urządzeń końcowych, a to wszystko w czasie poniżej dwóch godzin. To kompleksowe rozwiązanie koreluje zdarzenia z kluczowych obszarów działania systemów IT i zapewnia pełną widoczność zagrożeń pojawiających się w całej organizacji. 
  • Analiza zachowań użytkowników systemów – funkcjonalność UEBA (ang. User Entity Behavioral Analysis) platformy Cynet360 pomaga w identyfikacji zagrożeń wewnątrz całej organizacji oraz przejętych kont użytkowników a także wykrywaniu ukierunkowanych ataków, jeszcze zanim dojdzie do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody.
  • Analiza zdarzeń sieci – platforma Cynet360 zapewnia pełną widoczność i analizę ruchu sieciowego oraz aktywności użytkowników, urządzeń i plików w całej organizacji.
  • Weryfikacja Anomalii Zachowań Użytkowników (ang. User Behavioral Analysis) – weryfikacja UBA jest oparta na analizie zachowania użytkowników i całej organizacji, zapewniając kontrolę aktywności osób uzyskujących dostęp do zasobów i sprawdzając, czy są tymi, za które się podają.
  • Reagowanie na incydenty – Cynet360 zapewnia usługę reagowania na incydenty przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wspieraną przez zespół doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa.
  • Monitorowanie operacji cybernetycznych 24/7 – Dedykowane Centrum Operacji Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. Security Operations Center) Cynet na bieżąco śledzi zdarzenia zachodzące w czasie rzeczywistym, sygnalizując podejrzaną aktywność i chroniąc wrażliwe obszary organizacji.
  • Analiz azagrożeń – Platforma Cynet360 wykorzystuje kilkadziesiąt własnych oraz zewnętrznych baz danych zawierających najnowsze informacje na temat analizowanych zagrożeń a także integruje tzw. wskaźniki kompromitacji IOCs (ang. lndicators of Compromise). Zapewnia to organizacjom dodatkową warstwę zabezpieczeń przed podejrzanymi i złośliwymi działaniami.
  • Informatyka śledcza – Cynet360 umożliwia łatwe śledzenie alertów, zagrożeń i powiązanych z nimi procesów za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą w ten sposób prowadzić wnikliwe działania dochodzeniowe, dzięki czemu są w stanie szybko identyfikować i analizować podejrzane incydenty. 
  • Pułapki cybernetyczne – platforma Cynet360 pozwala na zastawienie cybernetycznych pułapek w postaci fałszywych plików, folderów, serwerów oraz udziałów sieciowych po to, aby wprowadzić atakującego w błąd. Następnie mechanizmy śledzące monitorują dalszy przebieg ataku i rejestrują aktywność napastnika.
  • Sandbox – platforma Cynet360 zapewnia odizolowane środowisko testowe typu „sandbox” zarówno do statycznej analizy plików, jak i dynamicznej analizy procesów w celu bezpiecznego zbadania podejrzanych elementów.